Udany rozwód – podział majątku Szczecin

Gdy po ślubie nie zostaje spisana intercyza powstaje wspólność majątkowa. Zgromadzone przez nas środki takie jak zarobki, nieruchomości i inne dochody stają się wspólnym dobytkiem stron. Podział majątku Szczecin po rozwodzie lub separacji staje się wtedy trochę problematyczny.

Podział majątku Szczecin – Różnice między majątkiem wspólnym, a osobistym

podział majątku Szczecin

Kiedy chodzi o majątek wspólny, należą do niego nabyte dobra podczas trwania małżeństwa. Dobra nabyte wspólnie, ale także przez jedną osobę. Znajdują się w nim środki w funduszach emerytalnych, dochody ze wspólnego majątku. Podsumowując – do majątku wspólnego należy wszystko co nie jest majątkiem osobistym. Kiedy chodzi o majątek osobisty mamy na myśli dobra i środki zdobyte przed zawarciem małżeństwa. Z wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy. Nie zapominajmy o tym, że wlicza się do niego prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia osobiste oraz przedmioty osobistego użytku. W okresie trwania podziału majątku Szczecin przypominamy – polskie ustawodawstwo nigdy nie zdefiniowało majątku osobistego. Oznacza to, że w przepisach prawnych znajdziemy jedynie wypunktowanie dotyczące przedmiotów wchodzących w jego skład.

Podział majątku Szczecin, a intercyza

Niemożliwy jest podział majątku Szczecin, podczas trwania wspólnoty majątkowej. Może zostać zastosowany tylko, kiedy wcześniej sporządziliśmy rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Taki tekst ma głównie za zadanie utrzymania finansowej niezależności współmałżonków, w przypadku rozwodu lub separacji. Intercyza i podział majątku – Mamy różne możliwości przeprowadzenia podziału majątku Szczecin. Droga sądowa i umowa w formie aktu notarialnego. Drugi sposób jest szybszy i tańszy. Podpisując taką umowę każda z osób posiada swój majątek osobisty, a podział majątku powinien być równy, gdy małżonkowie nie postanowią inaczej.

Mieszkanie po podziale majątku

Staje się to nierzadko najbardziej skomplikowaną sprawą przy podziale majątku, gdyż mieszkanie jest najbardziej wartościowym środkiem. W teorii jedna ze stron może zrzec się praw do mieszkanie, ale rzadko praktykowane jest takie rozwiązanie. Drugą możliwością jest sprzedaż nieruchomości i podział pieniędzy.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *